پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
آدرس وبگاه http://nmci.isiri.gov.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کارخانجات تولید کننده وسایل توزین سنگین
مدارک لازم تصویر پروانه کاربرد ، قرارداد فیمابین خریدار و سازنده و اسناد فنیمجوز تعمیر کار، درخواست صاحب باسکول و اسناد فنیاسناد فنیتفاهم نامه منعقد شده با شرکت نفت
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظیفه محول شده به سازمان
هزینه خدمت 2010000 (فاصله کمتر از 50 کیلومتر)2280000 (فاصله بین50 تا 100کیلومتر)3000000 (فاصله بیش از 100 کیلومتر)
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)-(پست الکترونیک)-(پیام کوتاه)غیرالکترونیکی(سایر : مراجعه حضوری بازرس جهت انجام آزمونهای مربوطه)

1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)2. پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)3. آزمون نازلهای سوخت مایع4. نظارت عملکرد وسایل توزین سبک

1- ثبت درخواست توسط متقاضی آزمون 2- مدیر کل استان جهت اقدام و ارجاع 3- رئیس اداره اندازه شناسی استان 4- آزمایشگاه جهت انجام ازمون 5- انجام ازمون توسط بازرس 6- بررسی نتیجه ازمون انجام شده توسط آزمایشگاه 7- بررسی نتیجه آزمون توسط رئیس اداره اندازه شناسی استان 8- آرشیو درخواست