پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تامین و توزیع نهاده های کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین روستاییان و اعضای شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی
مدارک لازم مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، تاییدیه صلاحیت فنی از کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاک، مدارک مسئول فنی و احراز هویت حقیقی و حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به شماره 63035/124/4/204 مورخ 27/10/89، مصوبه هیئت وزیران به شماره 244535/ت 47889ن مورخ 22/12/90، دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 70166/124/4/204
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

تامین و توزیع نهاده های موردنیاز روستاییان و اعضای شرکت ها/ اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی از قبیل کود، سم، بذر، مکانیزاسیون و ماشین آلات و ادوات کشاورزی.

• رسیدگی به صلاحیت داوطلبان