پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مشاوره طرح های سرمایه گذاری دراحداث زیرساخت های موردنیاز اتحادیه ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مدارک لازم مصوبه هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت/اتحادیه، طرح توجیهی فنی و اقتصادی، تاییدیه کمیته فنی اداره تعاون روستایی شهرستان،مدیریت تعاون روستایی استان،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب مورد و اهراز هویت حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :« دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

معرفی متقاضیان ذیصلاح به بانک عامل جهت عقد قرارداد و دریافت تسهیلات بانکی کم بهره یا بدون بهره برای احداث و توسعه ی زیرساخت های مورد نیازاتحادیه هاوشرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان.

1- سرمایه گذاری در احداث و توسعه تاسیسات ذخیره سازی محصولات کشاورزی
2- سرمایه گذاری در تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید محصولات کشاورزی
3- سرمایه گذاری در احداث و توسعه ی مراکز عرضه مستقیم کالا.