پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی دارای زمین،شرکت های تعاونی روستایی،کشاورزی و زنان
مدارک لازم تعاونی تولید:فرم تکمیل شده مکان یابی منطقه مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان و فرم تکمیل شده درخواست متقاضیان، گواهی نام شرکت از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، افتتاح حساب جاری شرکت تعاونی از بانک عامل و شرایط احراز هویت حقوقی////روستایی،کشاورزی و ز
قوانین و مقررات بالادستی تعاونی تولید :قانون شرکت های تعاونی تولید (مصوب 16/3/1350) و اصلاحیه های بعدی آن (مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354).////قانون تعاونی نمودن و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی (مصوب 24/12/1349).///قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قط
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی،پست الکترونیک، ارسال پستی،سایر(باذکرنحوه دسترسی): روستایی،کشاورزی و زنان: تماماً به واحد های زیر مجموعه در استان و شهرستان

صدور مجوز

تعاونی تولید:
1-تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی 2-انحلال شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
روستایی،کشاورزی و زنان:
1-مجوز تاسیس تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان 2-مجوز ادغام تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان 3-مجوز انحلال تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان
4-فعال سازی تعاونی های غیرفعال روستایی کشاورزی زنان 5-ارایه و تایید پروژه های اشتغالزایی شرکت های تعاونی روستایی زنان