پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین بهره برداران و خبرگان کشاورزی متقاضی
مدارک لازم تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان، اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره، اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی، آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت، آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مور
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است که در راستای انتقال تجربیات نمایندگان نمونه ها و برگزیدگان فعال در بخش کشاورزی به سایر کشاورزان به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی صادر می شود.

1- صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی
2- صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی
3- صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی