پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی-NGO-
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین بهره برداران و عموم مردم
مدارک لازم تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه وزارت کشور، استانداری و فرمانداری حسب مورد)، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سو پیشینه و گواهی عدم اعتیاد استعلام از واحد تخصصی وزارت جهاد کشاورزی
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان/// اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور///دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره/// اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی ///آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت///آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است به منظور ایجاد و تشکیل سازمان های غیر دولتی کشاورزی(NGO)پس از ثبت اولیه در سایت وزارت کشور توسط هیات موسس نیازمند اخذ استعلام و صلاحیت فنی و تخصصی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

1- صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان
2- صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان
3- صدور مجوز تشکیل هیات عمومی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور