پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی -محصولات دامی، زراعی و باغی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدی خریدار نقدی، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدی و احراز هویت حقیقی و حقوقی
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 2160000000000
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی/سایر(باذکرنحوه دسترسی) : دریافت وجه

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است