پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تشکیل و انحلال اتحادیه های استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
مدارک لازم اتحادیه شهرستانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره شرکت های تعاونی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات شرکت های تعاونی مذکور، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان احراز هویت حقوقی اتحادیه استانی: درخواست کت
قوانین و مقررات بالادستی قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 و اصلاحیه های بعدی ( مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354)
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است که به منظور اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع، افزایش کمی و کیفی تولید و فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای توان اقتصادی و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزی به شرکت های تعاونی تولید روستایی متقاضی داده می شود.

1- تشکیل اتحادیه شهرستانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
2- انحلال اتحادیه شهرستانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
3- تشکیل اتحادیه استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی
4- انحلال اتحادیه استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی