پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تشکیل و انحلال شرکت سهامی زراعی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی : 1- افراد حقیقی مشمول ماده 2 و تبصره ماده 19 قانون و ماده 4 قانون،2- افراد حقوقی موضوع ماده 4 قانون، 3- اشخاص حقیقی بند 1 تصویب نامه هیئت وزیران مصوبه 7/12-1390.
مدارک لازم 1- تقاضای کتبی متقاضیان،2- معرفی نامه استان،3- گزارش بازدید و ارزیابی فنی استان، 4- نتایج مطالعات امکان سنجی توسط مشاور فنی، 5- برگ محضری واگذاری حق بهره برداری از عوامل تولید به شرکت توسط بهره برداران، 6- صورتجلسه تعیین کمیته ارزیابی منابع، 7- صورتجلسه ا
قوانین و مقررات بالادستی قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب 3/2/52) ، اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت های سهام
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است که بر مبنای آن نظام سهامی زراعی به متقاضیان واحد های بهره برداری، به منظور یکپارچه سازی اراضی و افزایش بهره وری داده می شود.

1- تشکیل شرکت سهامی زراعی
2- انحلال شرکت سهامی زراعی
3- ابطال شرکت سهامی زراعی