پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تشکیل شرکت کشت و صنعت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی.
مدارک لازم 1-درخواست کتبی متقاضی2-.طرح توجیهی فنی و اقتصادی.3-تصویر مدارک مالکیت زمین.4-تصویر مدارک تامین آب.5-نتایج آزمون خاک6-.نقشه توپوگرافی اراضی و سازه های طرح.7-مدرک تحصیلی متقاضی.8-اصل گزارش بازدید میدانی9-تعهدنامه محضری مبنی بر عدم تغییر کاربری.10-تاییدیه مح
قوانین و مقررات بالادستی 1. قانون نقاط قطب کشاورزی مصوب 5/3/54 2. بند 35 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 147 لایحه برنامه پنجم. 3. قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385.
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

مجوزی است که بر مبنای آن به افراد حقیقی و حقوقی اجازه تشکیل شرکت های کشت و صنعت داده می شود.

1-صدور مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت
2- تمدید مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت
3- اصلاح مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت