پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت خدمات آموزش ازراه دور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

تعدادی از افرادی که به هر دلیلی تا مقطعی در خوانده و به بعد امکان ادامه تحصیل انها فرآهم نبوده و بعد از مدتی مجددا در خواست بازگشت به تحصیل را بصورت غیر حضوری دارند را شامل می گردد .

1 – صدور مجوزهای اصولی و راه اندازی مراکز آموزش از راه دور
2- انجام کلیه مراحل ثبت نام دانش آموزان تا فارغ التحصیلی
3-نظارت بر عملکرد مدارسی که شیوه آموزش از راه دور ارائه
4- ایجاد زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
5-تامین رسانه های آموزشی از جمله کتابها و منابع درسی و کمک درسی برای دانش آموزان