پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات انجمن اولیا و مربیان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

1 . آموزش و مشاوره خانواده
2 . مشارکت اولیا در امور تعلیم و تربیت فرزندانشان
3 . ارائه خدمات برقراری تعامل و ارتباط بین مدیر ، معلمان ، دانش آموزان و اولیاء