پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مركز توانمندسازي و تسهيلگري كسب و كارهاي نوپاي فاوا
آدرس وبگاه http://www.ictstartups.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی
مدارک لازم مستندات مربوط به معرفی كسب و كار نوپا
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان
هزینه خدمت صفر
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونيکی

مركز توانمندسازي و تسهيل گري كسب و كارهاي نوپاي فاوا در جهت ساماندهی تسهيل توسعه كسب وكارهاي نوپا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش هاي مختلف ایجاد و راه اندازي شده است. هدف از این مركز: • پاسخگویی به نياز اعضاي زنجيرهي ارزش زیست بوم كسب وكارهاي نوپاي فاوا، و الگو قرار دادن آن به عنوان مدلی كاربردي و قابل الگوبرداري براي كسب وكارهاي نوپاي این حوزه از طریق پيدایش یک مدل توسعه پذیر و تکرار پذیر • ایجاد هماهنگی بين اعضاي زیست بوم كارآفرینی در كشور • آموزش و توانمندسازي كسبوكارهاي نوپاي فاوا • ترویج و تسهيل ارزش‌آفرینی • بررسی و تلاش براي توسعه بازار • كمک به تيمسازي، شبکه سازي و هم افزایی • خدمات و مشاوره كسب وكار و مشاوره قانون