پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات فراهم كردن و توسعه زيرساخت دسترسي آزاد به اطلاعات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C(
مخاطبین آحاد مردم كشور
مدارک لازم درخواست الكترونيكي كاربر
قوانین و مقررات بالادستی قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات عمومي و شخصي (تنها در اختيار اشخاص حقيقي يا نماينده قانوني آنان قرار داده ميشود) موجود در مؤسسات عمومي و خصوصي (كه خدمات عمومي ارايه مي دهند)