پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات فراهم كردن دسترسي به خدمات دولت الكترونيكي و همراه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به ديگر دستگاههاي دولتي (G2G(
مخاطبین مجريان پروژه در سازمان فناوري اطلاعات ايران
مدارک لازم درخواست كتبي مجري پروژه
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه، بند ت ماده 68 مصوبه هيات دولت به شماره 128304/ت 52075 ه مورخ 15/10/1395 اساسنامه سازمان ماده 7» مديريت و ساماندهي شبكه ملي اطلاعات،DNS و ... و ايجاد مراكز داده»
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت 1 -امكان سنجي فني 2 -ارسال درخواست تامين تجهيزات و نرم افزار 3 -راه اندازي

تامين و راه اندازي تجهيزات، نرم افزارها و منابع مورد نياز پروژه هاي مرتبط با خدمات دولت الكترونيك و همراه