پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارزیابی و اعتبار بخشی متقاضیان فعالیت در حوزه آموزشی ، مشاوره ، ممیزی و صدور گواهینامه در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
آدرس وبگاه http://www.ito.gov.ir/web/guest/other-sites
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است