پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات
آدرس وبگاه http://www.ito.gov.ir/web/guest/other-sites
نام دستگاه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت
مخاطبین آزمایشگاه هاسازمانها و نهادهای دولتی و وزارتخانه هابانکها و اپراتورهای تلفن همراه
مدارک لازم "- درخواست ارزیابی از شرکت و یا آزمایشگاه( در حال حاضر فرمی ندارد)- فرم اعتباری و مستندات فنی مربوط به آزمایشگاه و شرکت
قوانین و مقررات بالادستی اقدام 3 از راهبرد دوم و اقدام 2و4 از راهبرد چهارم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور.تصمیم نامه شماره 226967/ت 45524 ن مورخ 11/10/89 نمایندگان ویژه رییس جمهور .
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی -(جهت احراز اصالت فرد)-( جهت احراز اصالت مدرک)

با توسعه روزافزونی که در محصولات حوزه فتا وجود دارد و با عنایت به این نکته که در تمامی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور بصورت کاملاً گسترده از این محصولات استفاده می‌شود، امنیت محصولات مذکور در امنیت سازمان‌ها و به تبع آن کل کشور بسیار حائز اهمیت می‌باشد. لذا وجود تهدیدات در فضای تولید و تبادل اطلاعات ، ارزیابی امنیتی محصولات مورد استفاده در این حوزه را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می¬سازد. بنابراین باید آزمایشگاه‌هایی در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات فوق‌الذکر وجود داشته باشند که این مسئولیت را به انجام برسانند. اعتباربخشی خود این آزمایشگاه¬ها و تایید صحت عملکرد آن‌ها توسط مراجع بالادستی که همان مرکز افتا و سازمان فناوری اطلاعات هستند صورت می‌گیرد.