پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات فرایند صدور کارت بازرگانی
آدرس وبگاه http://www.cscs.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین وارد کنندگان و صادر کنندگان واجد شرایط
مدارک لازم 1-داشتن حداقل23 سال تمام 2– داشتن 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک دانشگاهی یا تائید اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون 3- عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن رابطه استخدامی با قوای سه گانه 4– نداشتن سوءپیشینه
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات ذیل ماده 10
هزینه خدمت 440000 100000 در مرحله صدور مالیات حق تمبر 50000 در مرحله تمدید مالیات حق تمبر پرداخت حق عضویت بنا به شرایط اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی
شماره حساب (های) بانکی ملی -2175760972004 وزارتخانه ملی -2110101321005 ملی 2110101321005
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (سایر: تحویل کارت به خود متقاضی)

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد. کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از :
* ثبت سفارش و ترخیص کالا
* واردات از مناطق آزاد

1. تحویل پرونده
2. بررسی پرونده و ثبت در سیستم
3. تأییدو ارسال کارت
4. تحویل پرونده