پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی در سطح استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اشخاص حقیقی و حقوقی
مدارک لازم درخواست صدور پروانه اکتشاف، موافقت دستگاه های ذیربط با توجه به ماده 24 قانون معادن، طرح اکتشاف، پرداخت وجه تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن، ارائه قرارداد مسئول فنی
قوانین و مقررات بالادستی قانون معادن، آئین نامه اجرایی قانون معادن، دستورالعمل های مربوطه صادره از ستاد وزارت
هزینه خدمت 100.000 بابت حق تمبر جهت صدور پروانه
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)

انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه اکتشاف محدوده های معدنی و نیز ارائه خدمات و برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری مجدد محدوده برای اکتشاف (تمدید یا لغو پروانه اکتشاف جزء شرح خدمات این قسمت می باشد.)

1- از طریق نرم افزار کاداستر بعد از تأیید صلاحیت فنی و مالی از طرف سازمان نظام مهندسی استان تهران
2- تطبیق اطلاعات متقاضی و ارائه کد لازم جهت ثبت محدوده
3- مراجعه متقاضل به سیستم کاداستر جهت ثبت محدوده
4- درصورت تایید و بلامعارض بودن محل مورد نظر ، محدوده فوق از طریق کاداستر تأیید می شود
5- بعداز ارائه تایید کاداستر از منابع طبیعی استعلام می گردد.
6- بعد از تایید اداره منابع طبیعی
7- طرح اکتشاف درخواست و ارائه می شود
8- بازدید کارشناسان سازمان جهت بررسی طرح
9- تایید طرح و صدور مجوز لازم (پروانه اکتشاف)