پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین حقوقی – حقیقی
مدارک لازم 1- درخواست متقاضی جهت دریافت مجوز فعالیت 2- مدارک ومستندات شرکت ( کارت ملی ، شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره ، سوء پیشینه ، تصویر مدرک تحصیلی ، سند مکان فعالیت یا قرارداد اجاره ، استعلام از نیروی انتظامی ، بهداشت ، استعلام از سامانه بهین یاب ( بان
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه شماره 29584/42/87 مورخ 3/7/87 ماده 86 قانون نظام صنفی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)- (جهت احراز اصالت مدرک)

به استناد دستور العمل شماره 29584/42/87 مورخ 3/7/87 وزارت متبوع ، سازمان صنعت ، معدن وتجارت استانها نسبت به ساماندهی وصدور مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ در اقدام نموده : ابتدا برابر اطلاع رسانی ادارات صنعت ، معدن وتجارت شهرستانها به شهروندان ،متقاضی ابتدا با ارائه درخواست مجوز فعالیت شرکت پخش به اداره شهرستان مراجعه نموده سپس بعد از ارائه مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده : کارت ملی ، شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره ، سوء پیشینه ، تصویر مدرک تحصیلی ، سند مکان فعالیت یا قرارداد اجاره ، استعلام از نیروی انتظامی ، بهداشت ، تاییدیه انجمن شرکت های پخش ، استعلام از سامانه بهین یاب ( بانکها ، امور مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ) و تائید اداره شهرستان و مکاتبه با سازمان استان پرونده به سازمان استان ارسال و پس از بررسی کامل از سوی کارشناس مربوطه نسبت به صدور مجوز فعالیت فروشگاه بزرگ اقدام میگردد.

1- ارائه مجوز فعالیت به متقاضی جهت شروع فعالیت اقتصادی در استان .