پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تدوین، به روزرسانی و گزارش آمار تولید ماهیانه واحدهای صنعتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین واحدهای صنعتی
مدارک لازم داشتن پروانه بهره برداری و ارائه آمار تولید ماهانه
قوانین و مقررات بالادستی نامه ی شماره 140023/60 تاریخ 25/06/93 اداره کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت متبوع نامه ی شماره 278789/60 تاریخ 26/12/92 اداره کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت متبوع
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه ارسال آمار تولید ماهیانه واحدهای منتخب تولیدی صنعتی استان
می باشد کلیه ی واحدهای تحت پوشش سازمان مخصوصاً واحدهای منتخب موظف به ثبت آمار تولید ماهانه خود در پایان هر ماه نهایتاً دهم ماه آتی می باشند. ثبت آمار به منزله استمرار فعالیت تولیدی واحد می باشد

1-مراجعه و ورود به سایت آمار از طریق سامانه بهین یاب 2-ثبت و ارسال آمار تولید برای کارشناس سازمان 3-بررسی توسط کارشناس ، در صورت عدم تأیید ، بازگردانی نمودن ماه های مربوطه با ذکر دلیل عدم تأیید بودن جهت ویرایش توسط رابط متقاضی 4-دریافت مجدد 1-مراجعه و ورود به سایت آمار از طریق سامانه بهین یاب
2-ثبت و ارسال آمار تولید برای کارشناس سازمان
3- بررسی توسط کارشناس ، در صورت عدم تأیید ، بازگردانی نمودن ماه های مربوطه با ذکر دلیل عدم تأیید بودن جهت ویرایش توسط رابط متقاضی
4- دریافت مجدد در سامانه
5-در صورت صحیح بودن آمار ارسال برای کارشناس وزارت
6- در صورت تایید کارشناس وزارت ثبت در سامانه آمار تولید
در سامانه5-در صورت صحیح بودن آمار ارسال برای کارشناس وزارت 6-در صورت تایید کارشناس وزارت ثبت در سامانه آمار تولید