پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین حقیقی – افرادی که دارای پروانه کسب جهت فعالیت اقتصادی میباشند
مدارک لازم مجوز کمیته برگزاری نمایشگاه
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل بررسی و صدور مجوزهای نمایشگاهی مصوبه هیات دولت شماره 30765/ت31056/ هرمورخ 18/6/83 دستورالعمل برگزاری نمایشگاه (فروش ویژه کالا) مرکز اصناف
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - ( جهت احراز اصالت مدرک)

به استناد نامه شماره 217142/60 مورخ 20/10/93 معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی وزارت دستورالعمل نمایشگاهها به ادارات تابعه ابلاغ تا ضمن برگزاری جلسات کمیته نمایشگاهی شهرستان و با استفاده از توانمندی اتاق اصناف ویا شرکت نمایشگاهی شهرستان نسبت به برگزاری نمایشگاههای مربوطه فصلی اعم از بهاره ، پاییزه توسط مجریان منتخب اقدام گردیده ، که پس از بازه زمانی ده روزه و ارائه خدمات به شهروندان نتایج حاصله به سازمان جهت ارائه به وزارت متبوع منعکس میگردد.

1- ارسال دستورالعمل مربوطه از سوی وزارت متبوع
2- تشکیل کمیته استانی و ابلاغ دستورالعمل
3- تشکیل کمیته شهرستانی و واگذاری امور
4- انتخاب مجری از سوی اتاق اصناف
5- فراخوان و ثبت نام در سامانه از سوی مجری
6- واگذاری غرفه
7- برگزاری نمایشگاه در تاریخ تعیین شده
8- جمع بندی وضعیت برگزاری نمایشگاه ها در سطح استان