پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز واردات ماشین آلات ماده 42 ( مستعمل )
آدرس وبگاه http://behinyab.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین دارندگان جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری صنعتی گواهی فعالیت صنعتی و یا کارت شناسایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند
مدارک لازم 1- پیش فاکتور 2- تعهد نامه محضری 3- کاتالوگ 4 – تکمیل فرم صورتجلسه کارگروه استانی بررسی واردات اقلام 5 – ارائه درخواست به دبیرخانه جهت تشکیل کمیته استانی 6- ارائه گواهی بازسازی ماشین آلاتی که قدمت ساخت آنها بیش از 5 سال می باشد توسط صادر کننده پیش فاکتوئر
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل فرآیند الکترونیکی صدور مجوز واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید موضوع بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغی طی نامه شماره 208117/60 مورخ 24/09/1392 تفویض اختیار صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل از محل بند 2 ماده 42 آ
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)

فراهم نمودن زمینه ورود ماشین آلات مستعمل با کارایی مطلوب و همچنین واردات ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با طول عمر بالای 5 سال

1- ارائه درخواست ورود ماشین آلات با توجه به مدارک شامل پیش فاکتور ، فاکتور ،پکینگ لیست و کاتالوگ فنی در سامانه
http://Behinyab.ir
2- بررسی کارشناسی و معاونت امور صنایع و معادن اطلاعات و تطبیق با ضوابط و مقررات بر اساس سلسله مراتب اداری در سایت مدیریتی http://hstsm.ir
3- تایید مدارک ارائه شده درسایت با اصل مدارک ( در صورت لزوم )
4- تایید انطباق موارد با قوانین و مقررات مربوطه توسط کارشناس و معاونت امور صنایع و معادن در صورت لزوم ارجاع به وزارت جهت بررسی عدم ساخت در ستاد وزارت
5- تایید نهایی عدم ساخت از وزارت متبوع (ستاد)
6- طرح موضوع در کار گروه سازمان
7- تایید ورود ماشین آلات در کار گروه سازمان
8- ارجاع سیستمی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت دریافت کد 14 رقمی
9- دریافت کد 14 رقمی و ارجاع به حوزه ثبت سفارش جهت انجام ثبت سفارش
10- دریافت کد 14 رقمی و ثبت در دبیرخانه