پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان شیلات ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم شناسنامه – کارت ملی – مدارک ثبت شرکت و روزنامه رسمی-کارت پایان خدمت -
قوانین و مقررات بالادستی قانون و آئین نامه اجرائی حفاظت از بهره برداری ازمنابع آبزی مصوب شماره 12340/ت 17925هـ مورخ 18/3/1378 مجلس شورای اسلامی ایران ،ماده 16قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – بندهای ب-ت-ث-ج-چ-ح ماده یک آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات م
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

"- صدور مجوز صادرات آبزیان صید شده به اتحادیه اروپایی با تایید این نکته که این محموله صید غیر مجازو قاچاق نمی باشد(IUU).
- عنوان این مجوز گواهی صید مطابق قانون 2008-1005 اروپایی می باشد.
- صدور جواز صنایع تبدیلی آبزیان در پروسه مکاتبات اداری استان های متقاضی به سازمان شیلات و بررسی طرح های فنی و توجیهی در کارگروه کمیته فنی شیلات مرکز پس از بررسی اعلام می گردد.
-فرآیند صدور مجوز واردات آبزیان زنده جهت دریافت VIP از سازمان دامپزشکی کشور صورت می پذیردو به منظور نظارت فنی و تجاری و تولید و تنظیم بازار در کشور انجام می شود.(در مراحل قبل از ورود و زمان ورود به کشور)
- صدور مجوز نگهداری ماهی زنده به منظور خرده فروش در جایگاه های ویژه به منظور فروش روزانه در مراکز تفرجگاهی و ایستگاهی با هدف گسترش مصرف آبزیان و امنیت غذایی کشور.
- صدور مجوزهای موافقت اصولی ، ساخت و بهره برداری از مرکز بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان به صورت بهداشتی و رعایت اصول فنی عرضه – حمل – تخلیه وبارگیری با رعایت نظارت های سازمان های ذیربط.

1- ارائه درخواست رسمی
2- ثبت درخواست و تکمیل مدارک
3- تایید مدارک ارائه شده
4- استعلامات و بررسی
5- بازدید کارشناسی
6- صدور مجوز