پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/eP8Yvp
نام دستگاه اجرایی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه افراد حقیقی و حقوفی داخلی و خارجی و همچنین دستگاه های اجرایی ملی و استانی
مدارک لازم مدارک لازم وفق مقررات و رویه‌ها مانند جواز تاسیس یا موافقت اصولی دستگاه اجرایی متولی بخش مربوطه
قوانین و مقررات بالادستی 1. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی2. مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور3. دستورالعمل اجرایی ماده 70 قانون برنامه پنجم به شماره 45652/47708 مورخ 8/3/91 4. ماده 7 و تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) )

1. دسترسی به فرم فیپا برای ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی(بر اساس پیوست شماره 2)2. معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران3. ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی4. آماده‌سازی و ارائه طرح سرمایه‌گذاری به هیات سرمایه‌گذاری خارجی جهت تصویبابتدا مجوز اصلی را سرمایه گذار دریافت و فرم سرمایه گذاری را تکمیل می نماید و بصورت حضوری و یا ارسال پستی به مرکز خدمات ارائه می کند، سپس توسط کارشناس مربوطه مدارک بررسی شده و در صورت کامل بودن به هیات سرمایه گذاری ( جهت تایید ) در غیر اینصورت به سرمایه گذار (جهت تکمیل) عودت داده می شود . پس از تایید هیات سرمایه گذاری ، پیش نویس مجوز تهیه شده سرمایه گذار جهت تایید ارسال میگردد بعد از تایید، متن پیش نویس برای امضا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال و مجوز امضا شده به همراه یک نامه به سرمایه گذار ابلاغ می شود .

1-تهیه مجوز اصلی توسط سرمایه گذار 2-تکمیل فرم سرمایه گذاری 3-مراجعه و یا ارسال مدارک 4-بررسی مدارک توسط کارشناسان دفتر سرمایه گذاری 5-تشکیل هیات بررسی و تایید مدارک سرمایه گذار 6- تهیه پیش نویس و دریافت تاییدیه سرمایه گذار 7-تهیه پیش نویس مجوز و ارسال به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت امضا 8-ارسال مجوز به همراه نامه کتبی به سرمایه گذار