پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ملاقات زندانیان با خانواده
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان و خانواده های انها و وابستگان قضایی
مدارک لازم در دسترس بودن کلیه الزامات قانونی- در دسترس بودن اطلاعات و داده های اماری واز وضعیت قضائی زندانیان- فرم درخواست ملاقات پیوست شماره- روئیت کارت ملاقات و یا صدور کارت ملاقات برای متقاضیان جدید طبق فرایند- روئیت کارت شناسائی معتبر برای احراز هویت واج
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها – اساسنامه خدمات الکترونیک
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(دفاتر پیشخوان) غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

انجام ملاقات از راه دور و تعیین نوبت ملاقات که شامل تلفنی، حضوری و خصوصی میباشد