پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات قضایی به زندانیان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مراجع قضایی- دستگاههای همکار – خانواده زندانیان
مدارک لازم کارت ملی- شماره زندانی- درخواست مقامات ذیصلاح- درخواست وابستگان خانوادگی و قضایی پرونده بر اساس آیین نامه
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها – دستورالعمل خدمات الکترونیک
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی،ارسال پستی غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)

پاسخگویی به استعلامات قضایی ، آزادی مشروط، عفو، مرخصی، اعسار و پیگیری پرونده

1- دریافت در خواست متقاضی
2- احراز هویت متقاضی
3- انجام استعلام از سامانه
4- ارائه به متقاضی- ارسال به مراجع قضایی (بر اساس متن معرفی نامه متقاضی)