پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان محکوم مالی، خانواده زندانیان نیازمند، زندانیان آزاد شده
مدارک لازم آزادی قطعی از زندان – مدارک فنی و حرفه ای – کارت پایان خدمت
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –قانون بودجه سنواتی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(سایر)

ارائه خدمات حمایتی و تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی عمومی غیر دولتی و مردمی (مانند کمیته امداد امام خمینی، ستادهای دیه، انجمن های حمایت از زندانیان) به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها.

1-دریافت تقاضای زندانی یا خانواده زندانی
2- مصاحبه با مددجو و دریافت اطلاعات
3- بازدید از محل سکونت زندانی در صورت نیاز
4- ارجاع به کمیته یا سازمان مربوطه
5- دریافت خدمات مشاوره ای و کمک مالی و غیر مالی