پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان در طول دوره محکومیت کارگاههای اشتغال تحت پوشش سازمان (رفع نیازهای آموزشی)
مدارک لازم کارت ملی- مدارک تحصیلی
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –آیین نامه داخلی فنی حرفه ای- تفاهم نامه مشترک فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و آموزش عالی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک) - (سایر)

آموزش دادن زندانیان به صورت آموزشهای کلاسیک( تحصیلی و دانشگاهی) و آموزشهای مهارتهای حرفه ای

1- اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه
2- حضور در کلاس
3- صدور گواهینامه آموزشی