پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تولید و ارائه داده های زمین شناسی و مخاطرات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانشجویان – اساتید – شرکتها – سازمانهای دولتی و خصوصی – مالکیت معادن و متقاضیان اکتشاف معادن
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی تولید نقشه بر اساس استاندارد داخلی و طبق برنامه های 5 ساله توسعه کشور پیش میرود
هزینه خدمت 200000000 تا 300000000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک ندارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد )

تهیه و تولید نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس های مختلف بعنوان اطلاعات پایه جهت استفاده در رشته های مختلف صنعتی و علمی
شناسایی مناطق مخاطره آمیز از نظر مهندسی و زیست محیطی بعنوان اطلاعات پایه جهت استفاده در پروژه های مختلف عمرانی و صنعتی
شناسایی مناطق بیماری زا و مخاطره آمیز برای سلامتی انسان
بررسی سواحل و رسوبات دریاها و تولید اطلسها بعنوان اطلاعات پایه جهت استفاده در صنایع مختلف