پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات بررسی وصدور درخواست شرکت های حمل ونقل برای انجام ترانزیت
آدرس وبگاه http://kttgo.kr.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=74:1388-09-02-08-28-29&catid=19:1388-09-02-08-05-18&Itemid=29
نام دستگاه اجرایی سازمان راهداری و حمل و نقل حاده ای
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های حمل و نقل بین المللی
مدارک لازم احراز هویت حقیقی و حقوقی: - ارسال درخواست شرکت حمل و نقل که با ذکر مشخصات کامل خدمات گیرنده جهت صدور مجوز الزامی است .
قوانین و مقررات بالادستی ماده 16 و17 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

صدور مجوز ترانزیت به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماری های گیاهی غیر بومی

1- بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل ترانزیت
2- نظارت برتزانزیت محصولات کشاورزی