پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی ویژه کالا و خدمات
آدرس وبگاه www.cppo.mimt.gov.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت G2C
مخاطبین - عموم مردم
مدارک لازم هرگونه اسناد و مدارک حاکی از وقوع تخلف باشد مانند فاکتور خرید ، قرارداد ، قیمت خرید و . . . به همراه نشانی دقیق واحد مورد شکایت گزارش کتبی یا تلفنی مردمی .
قوانین و مقررات بالادستی قانون حمایت از حقوق مصرف کننده - قانون تعزیرات حکومتی - قانون نظام صنفی
هزینه خدمت این خدمت هیچگونه هزینه ای در بر ندارد
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

گزارشات و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد های صنفی و غیر صنفی براساس نوع تماس بصورت حضوری ، تلفنی، کتبی و به خصوص پورتال به سامانه 124 ستادهای خبری واصل می شوند که پیگیری نحوه دریافت و رسیدگی به شکایات به شرح زیر می باشد : •طرح شکایت در ستاد •ارزیابی شکایت از نظر قابل پیگیری و غیر قابل پیگیری بودن •راهنمایی شاکی در صورت غیرقابل پیگیری بودن شکواییه به مراجع ذیربط •تنظیم گزارش شکایت •تکمیل فرم ستاد خبری •بررسی شکایت •ارسال به اداره مربوطه و انجام فرآیند بازرسی •درصورت متخلف بودن تنظیم فرم تخلف و ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی •ثبت نتیجه در فرم مربوطه •ارسال به ستاد خبری جهت ثبت در برنامه نرم افزاری رایانه •در صورت غیر متخلف بودن اعلام به ستاد خبری و ثبت در برنامه نرم افزاری رایانه • اعلام نتیجه به شاکی