پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات پایش قیمت بازار کالاهای منتخب
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت G2C
مخاطبین - حوزه معاون اول محترم رییس جمهور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - وزیر محترم اقتصاد و دارایی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اداره آمار وزارت صتعت، معدن و تجارت - مرکز پژوهش های بازرگانی - استانداری استان تهران - شورای عالی امنیت ملی - کارگروه تنظیم بازار
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و مقررات سازمان حمایت و آیین نامه های داخلی سازمان و اسناد بالادستی
هزینه خدمت این خدمت هیچگونه هزینه ای در بر ندارد
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

پایش قیمت کالاهای منتخب دربازه های مختلف زمانی جهت کمک به فرآیند تصمیم گیری وارائه به مراجع ذیصلاح ازجمله نهادریاست جمهوری، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،وزارت اقتصاد ودارایی،اداره آمار وزارت متبوعه،دفتر پژوهش های بازرگانی و . . .