پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه برای فعال سازی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
آدرس وبگاه www.hami-ngo.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مردم
مدارک لازم براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان : اساسنامه ، آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره ، اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره، اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده، صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره
قوانین و مقررات بالادستی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط، اصل 44 قانون اساسی و ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی و اجتماعی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))-(پست الکترونیک)-(تلفن گویا یا مرکز تماس)-(ارسال پستی) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

ثبت نام وبررسی شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن ها، تایید صلاحیت عمومی و اختصاصی، تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات هیات مدیره و پیگیری فعالیت آن ها

1- بررسی اساسنامه انجمن
2- آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره
3- بررسی شرایط داوطلبان براساس اساسنامه
4- تشکیل مجمع عمومی و نظارت بر برگزاری انتخابات هیات مدیره
5- ثبت انجمن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها
6- صدور اعتبار نامه برای فعال سازی انجمن ها
7- نظارت بر فعالیت های انجمن ها و دریافت گزارش عملکرد سالیانه انجمن ها