پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز های ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شرکت های غیردولتی و دولتی مجاز به فعالیت در حوزه تدارک آفت کش های شیمیایی
مدارک لازم 1- (ورود) تاریخ ثبت، تاریخ انقضا، ذکر نام آفت کش، درصد خلوص، نوع بسته بندی، ذکر کارخانه سازنده،فروشنده ،فرمولاسیون ،گواهی آنالیز صادر شده از سوی شرکت ، گواهی ثبت در کشور مبداء یا ثبت در دوکشور غیر عضو اتحادیه اروپا. 2- (ترخیص) فاکتور محموله ،تصویر فاکتور،
قوانین و مقررات بالادستی ماده 17 قانون حفظ نباتات - ماده 31 آیین نامه اجرایی حفظ نباتات مصوب 1346
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - پیام کوتاه(سامانه ستاد مبارزه باقاچاق کالا) غیر الکترونیکی

1- ایجاد زمینه نظارت موثر بر تدارک و عرضه آفت کش های شیمیایی 2- اجرای فعالیت منطبق بامقررات و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان

1- ( صدور – تمدید – اصلاح و لغو)صدور مجوز ورود مواد اولیه ،تکنیکال و سموم آماده مصرف
2- ( صدور – تمدید – اصلاح و لغو)صدور مجوز ترخیص مواد اولیه ،تکنیکال و سموم آماده مصرف