پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور گواهی بهداشت نباتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های صادراتی
مدارک لازم احراز هویت حقیقی و حقوقی: - دریافت فرم مشخصات صدور کالا وتکمیل آن
قوانین و مقررات بالادستی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات - استانداردهای بین الملی موازین بهداشت گیاهی شماره7 و12 و شرایط قرنطینه ورود کشور مقصد
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور گواهی بهداشت نباتی جهت صدور محصولات کشاورزی به کشورهای خارجی

1- صدور گواهی بهداشت نباتی