پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضی حقوقی ( شرکت)
مدارک لازم 1- درخواست کتبی به سازمان حفظ نباتات با ذکرعامل بیولوژیک،فراورده ویا تجهیزات تولیدی 2- تصویر مدارک مربوط به ثبت شرکت باقیدزمینه فعالیت 3- تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور4- تصویر آخرین تغییرات شرکت مندرج درروزنامه رسمی کشور5- تصویر اساسنامه شرکت ک
قوانین و مقررات بالادستی ماده 17 قانون حفظ نباتات - ماده 31 و 36 آیین نامه اجرایی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی

1-پروانه تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی( صدور – تمدید – ابطال - اصلاح)