پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوزها و پروانه های حوزه گیاه پزشکی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کارشناسان گیاه پزشکی و رشته های مربوطه – بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم احراز هویت حقیقی و حقوقی: - افراد حقیقی: شناسنامه، کارت¬ملی، کارت پایان¬خدمت یا معافیت دائم (تصویرشناسنامه- تصویر کارت ملی- تصویرپایان خدمت یا معافیت برای مشمولین نظام وظیفه- گواهی عدم اعتیاد- گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصلاح- عدم اشتغال در دستگاه
قوانین و مقررات بالادستی الف- ماده 2 قانون افزایش بهره وری نظام صدور مجوز وپروانه واحدهای گیاه پزشکی. ب- قانون وآیین نامه حفظ نباتات مصوب 1346
هزینه خدمت 756000 406000 1078000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

1- فراهم نمودن بستر فعالیت 2- ایجاد زمینه نظارت بر فعالیت ها

1- (صدور جواز تاسیس)فروشگاه های آفت کش های نباتی- شرکت های تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیک آفات(انسکتاریوم)- کلینیک های گیاه پزشکی- شرکت های خدمات دفع آفات نباتی- شرکت های توزیع آفات کش های نباتی
2- (صدور جواز تمدید جوازتاسیس) فروشگاه های آفت کش های نباتی- شرکت های تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیک آفات(انسکتاریوم)- کلینیک های گیاه پزشکی- شرکت های خدمات دفع آفات نباتی- شرکت های توزیع آفات کش های نباتی
3- (صدور جواز پروانه بهره برداری) فروشگاه های آفت کش های نباتی- شرکت های تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیک آفات(انسکتاریوم)- کلینیک های گیاه پزشکی- شرکت های خدمات دفع آفات نباتی- شرکت های توزیع آفات کش های نباتی
4- (صدور جواز تمدید پروانه بهره برداری) فروشگاه های آفت کش های نباتی- شرکت های تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیک آفات(انسکتاریوم)- کلینیک های گیاه پزشکی- شرکت های خدمات دفع آفات نباتی- شرکت های توزیع آفات کش های نباتی
5- (صدور جواز ابطال پروانه بهره برداری) فروشگاه های آفت کش های نباتی- شرکت های تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیک آفات(انسکتاریوم)- کلینیک های گیاه پزشکی- شرکت های خدمات دفع آفات نباتی- شرکت های توزیع آفات کش های نباتی