پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوزهای تنوع زیستی از قبیل برپایی نمایشگاه،کارگاه تاکسیدرمی،باغ وحش...
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم اصل مدارک شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای احراز هویت دراداره کل استان برای تشکیل پرونده ضروریست در خصوص اتباع خارجی ( ارائه کپی پاسپورت و معرفی نامه )ودرخصوص آژانس های گردشگری ( ارائه مجوز فعالیت گردشگری متخذه از سازمان میراث فرهنگی ) اسناد و مدارک وارد
قوانین و مقررات بالادستی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -شکار وصید
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

1-صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و بهره برداری (پستانداران – پرندگان - خزندگان)
شرح: :ارائه درخواست متقاضی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان- بررسی درخواست و رفع نواقص و تصویب درتوسط استان- ارسال به سازمان جهت بررسی در کمیته مربوطه – صدور مجوز اجرای طرح و یا رد آن – اعلام به استان مربوطه – درصورت قبولی طرح پس از اجرای طرح ، صدور مجوز بهره برداری پس از طرح در کمیته توسط سازمان
2-صدور مجوز برپایی نمایشگاههای حیات وحش
شرح: ارائه درخواست متقاضی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان- بررسی درخواست و رفع نواقص و تأیید در استان- ارسال به زیر مجموعه معاونت محیط زیست طبیعی در سازمان مرکزی جهت طی شدن مراحل ستادی – درصورت تأیید در معاونت ،صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید به نام اداره کل استان مربوطه – صدور مجوز به نام متقاضی از سوی اداره کل استان.
3-صدور مجوز برپایی نمایشهای سیرک با استفاده از حیوانات وحشی
شرح :ارائه درخواست متقاضی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان- بررسی درخواست و رفع نواقص و تأیید در استان- ارسال به زیر مجموعه معاونت محیط زیست طبیعی در سازمان مرکزی جهت طی شدن مراحل ستادی – درصورت تأیید در معاونت ،صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید به نام اداره کل استان مربوطه – صدور مجوز به نام متقاضی از سوی اداره کل استان.
4-صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی
شرح: :ارائه درخواست متقاضی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان- بررسی درخواست و رفع نواقص و تأیید در استان- ارسال به زیر مجموعه معاونت محیط زیست طبیعی در سازمان مرکزی جهت طی شدن مراحل ستادی – درصورت تأیید در معاونت ،صدور مجوز احداث کارگاه از سوی اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید به نام اداره کل استان مربوطه – صدور مجوز به نام متقاضی از سوی اداره کل استان.
5- صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باغهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات
شرح: انجام استعلامات لازم از دفتر تخصصی و در نهایت صدور و یا تمدید موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری واحد (باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری از حیوانات)
6-واردات و صادرات ، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیرزتده و اجزای آنها و همچنین فسیل و رستنی ها
شرح :انجام استعلامات لازم از دفتر تخصصی و در نهایت صدور مجوز
7- نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در معرض خطر انقراض رده های EN, CR
8- صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی
9- مراحل پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران زیانکار (آسیب رسان)
10- صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع با مقاصد مختلف
شرح: صدورمجوز های ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع و نظارت بر نحوه فعالیت های متقاضیان در طی بازدید به منظور جلوگیری از بروز خسارت وارد به محیط زیست و امنیت متقاضیان

1- صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و بهره برداری (پستانداران – پرندگان - خزندگان)
2- صدور مجوز برپایی نمایشگاههای حیات وحش
3-صدور مجوز برپایی نمایشهای سیرک با استفاده از حیوانات وحشی
4- صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی
5- صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باغهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات
6-واردات و صادرات ، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیرزتده و اجزای آنها و همچنین فسیل و رستنی ها
7- نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در معرض خطر انقراض رده های EN, CR
8- صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی
9- مراحل پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران زیانکار (آسیب رسان)
10-صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع با مقاصد مختلف