پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم الف ) واردات مواد شیمیایی صنعتی خطرناک : 1- ارائه درخواست کتبی به دفتر شامل اطلاعات مربوط به واردات 2- ارائه تصویر پروانه بهره برداری واحد مصرف کننده 3- تکمیل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارف ماده شیمیایی 4- تأیید کتبی زیست محیطی اداره کل 5- تأیید کتبی وزارت
قوانین و مقررات بالادستی قانون الحاق کشور جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام قانون الحاق کشور جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - سایر(باذکرنحوه دسترسی): اتوماسیون اداری غیر الکترونیکی

1-صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر واردات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام
2- صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام