پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز واردات و صادارت پسماند
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم واردات: تأییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، برنامه عملیاتی مدیریت زیست محیطی فرایند و پسماند، پروفرم، فرمهای تکمیل شده کنوانسیون بازل به مهر و امضای مرجع ذیصلاح کشور صادر کننده محموله صادرات: رویه 1- تسلیم درخواست شرکت از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست
قوانین و مقررات بالادستی قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل مصوب مجلس شورای اسلامی
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) غیر الکترونیکی

صدور مجوز،کنترل و نظارت بر صادرات پسماندها براساس کنوانسیون بازل

1- تسلیم نامه درخواست متقاضی برای واردات پسماند از طرف وارد کننده به اداره کل
2- پسماند ویژه
3- سایرپسماندها