پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سامانه جامع بیمه زائران
آدرس وبگاه https://refah.haj.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین مخاطب آن کارگزارن و واحد رفاه سازمان میباشند که درصورت نیاز و بروز مشکل برای زائرین از نظر درمان اعزام به بیمارستان و همچنین مفقود شدن وسایل زائرین در نظر گرفته شده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(مراجعه حضوری)

سامانه زائران بیمه شده

سایت مخصوص اداره رفاه سازمان میباشد که در صورت لزوم مواردی چون : فوتی و پزشکی ومفقودی لوازم زائرین ارائه خدمت مینماید.