پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ثبت صورتجلسه پرواز عمره
آدرس وبگاه https://parvaz.umrah.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مخاطب آن رابط سازمان در فرودگاه و امورمالی حج وزیارت میباشد که در آن تعداد مشرف شدگان هر پرواز حج عمره در آن ثبت و تعداد غایبین و مشخصات آنان و یا کسانیکه از پرواز های قبلی جامانده اند بصورت مکانیزه مشخص میگردد.
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

سامانه خاص سازمان برای دفاتر سازمان حج مستقر در فرودگاه میباشد

این سامانه مخصوص در حوزه مالی و دفتر پشخوان سازمان در فرودگاه میباشد که در ان آمار زائرین مشرف شده ویا غائبین پرواز های حج تمتع در هر پرواز ثبت میگردد