پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پرتال داخلی سازمان حج و زیارت
آدرس وبگاه http://portal.haj.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین مخاطب آن کارکنان سازمان حج وزیارت خصوصا در قسمتهای ثبت نام و مالی و ستادی سازمان برای تسریع و تسهیل مشکلات زائرین و کارگزاران میباشد
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(مراجعه حضوری)

سامانه خاص سازمانی بمنظور گزارشگیری و تسریع در روندکار زائر و کارگزاران در سازمان حج وزیارت میباشد

این پورتال شامل موارد و قسمتهای مختلف وتخصصی سازمان میباشد که عمده خدمات آن درحوزه های مالی و ثبت نام میباشد