پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سامانه مدیریت فرآیند و ارزشیابی (سامفا)
آدرس وبگاه https://samfa.haj.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین مخاطب کارگزاران وزائرین و عوامل حج میباشند که نظر عزیزان در حج و یا عمره و فرایند آن مورد بررسی قرار میگیرد و بوسیله آن نقاط قوت و ضعف عملیات عمره یا حج در هرمرحله از اجرای آن مشخص میگردد
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

سامانه بررسی و ارزشیابی عملکرد مدیران و معاوننین و فرایند و اجرا

1-مراجعه مدیران بمنظور تکمیل فرمهای نظر سنجی 2-ارائه فرمهای نظر سنجی در خصوص عملکرد مدیران راهنما و توسط مدیر ثابت مستقر در هتل محل اقامت زائرین درشهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره .