پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سامانه فهداک
آدرس وبگاه http://www.fahdak.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مخاطب ان شهروند وکاگزاران میباشند که عملکرد کارگزاران وعوامل خدماتی واجرائی در ارائه خدمات به زائرین ارزیابی مینماید
مدارک لازم فرمهای نظر سنجی سامانه فهداک که بمنظور بررسی عملکرد عوامل اجرایی قبلا در اختیار زائرین و مدیران قرار گرفته است
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(مراجعه حضوری)

سامانه فرآیند هدایت و کنترل زائران عتبات عالیات (فهداک )

1-فرمها نظر سنجی از زائرین هنکام عبور از مرز زمینی در اختیار زائرین قرار میگیرد. 2- سایر فرمها که مربوطه به نظر سنجی از مدیران کاروان ها میباشد در ابتدای ورود به هریک از شهرهای زیارتی در اختیار مدیران محترم کاروان قرار خواهد گرفت/