پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)
آدرس وبگاه https://kargozaran.haj.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان حج و زیارت
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضی کارگزار زیارتی(مدیر کاروان - معاون - خدمه - پذیرایی - آشپز - انباردار و .......)
مدارک لازم شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه و عکس
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای عالی حج
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)

سامانه کارگزاران انتخاب و اعزام عوامل اجرایی جهت حج و عمره عتبات و برقراری ارتباط سیستمی با حوزه های درگیر در زمینه کارگزاری اعم از اشخاص و دفاتر زیارتی است.
در حوزه اشخاص معرفی عوامل کاروان، هتل ، آشپزخانه های مرکزی و ستادهای اجرایی و احراز شرایط مطابق دستورالعمل ها و ضوابط مقرر و نیز انجام استعلامات مربوطه از واحدهای استعلامی از قبیل آموزش، حراست، ارزشیابی و . . . می باشد.
کلیه اطلاعات مربوط به افراد از قبیل گزارشات وارده، ثبت سوابق زیارتی نیز از طریق سامانه جامع کارگزاران صورت می پذیرد.
پس از معرفی و تأیید استعلامات مربوطه، اطلاعات اشخاص به سیستم های مقصد به فراخور نوع اعزام مانند سیستم های عمره، حج تمتع و عتبات می باشد.
در حوزه دفاتر زیارتی نیز کلیه اقدامات از قبیل اخذ مجوز زیارتی بند (پ)، ارائه درخواست های مربوط به هر گونه تغییر از قیبل تمدید مجوز و تبدیل وضعیت، تغییر مدیر عامل و مدیر فنی از این مجرا در سامانه جامع کارگزاران اقدام می گردد و اطلاعات مربوط به حق الزحمه دفاتر نیز از طریق سامانه جامع کارگزاران صورت می پذیرد.
بدیهی است کلیه سهمیه های تخصیصی به دفاتر در زمینه های حج، عمره و عتبات نیز در سامانه جامع کارگزاران صورت می پذیرد.

1-شرکت در فراخوان
2- صدور حکم
3- معرفی عوامل کاروانی
4- معرفی عوامل ستادی
5- بررسی صلاحیت
6-امتیازبندی دفاتر کارگزاری
7- تخصیص کاروان
8-تغییرات ادرسی کارگزار
09- صدور مجوز دفتر زیارتی
10-تغییر مدیر دفتر
11- تمدید مجوز دفترزیارتی
12- اعزام