پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز جهت فعالیت کارگزاران رسمی بیمه (حقیقی – حقوقی)
آدرس وبگاه http://dpli.ir/8tVMGu
نام دستگاه اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان کارگزاران رسمی بیمه
مدارک لازم سابقه کار مفید بیمه ای ، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون بیمه مصوب مجلس شورای ملی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گریقانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملیمصوبات شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 6 (دلالی رسمی بیمه) شورای عالی بیمه در اجرای ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه
هزینه خدمت 300,000
شماره حساب (های) بانکی 0109999999009
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) - پست الکترونیک - پیام کوتاهغیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت مدرک

این فرآیند با هدف صدور مجوز برای متقاضیان کارگزاری رسمی بیمه می باشد.خروجی این فرآیند به صورت صدور پروانه رسمی براساس آیین نامه مربوطه (آیین نامه شماره 6 )می باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد.فرآیند صدور پروانه فوق الذکر با توجه به مفاد آیین نامه مربوطه شامل مراحل زیر می‏باشد:1- فراخوان برگزاری و بررسی مدارک متقاضیان آزمون کارگزاری رسمی بیمه (در اجرای آیین نامه شماره 6) که اطلاع رسانی از طریق بعضی روزنامه های کثیرالانتشار و سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.2- برگزاری آزمون های کتبی کارگزاران رسمی بیمه پس از بررسی مدارک و تأیید نهایی مدارک و ارسال لیست نهایی به مراکز تأیید شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری آزمون های کتبی از جمله صدور کارت ، تهیه سؤالات مربوطه ، تکثیر سؤال و ... 3- برگزاری آزمون های شفاهی کارگزاران رسمی بیمه برای متقاضیان واجد شرایط 4- مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی کارگزاران رسمی 5- بازدید اولیه از دفاتر کارگزاران رسمی بیمه 6- بررسی ترکیب سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های کارگزاری رسمی بیمه (برای متقاضیان حقوقی)7- بررسی و تأیید اساسنامه شرکت های کارگزاری رسمی بیمه (برای متقاضیان حقوقی)8- اخذ مدارک و صدور پروانه و معرفی کارگزاران رسمی بیمه به شرکت های بیمه و واحدهای مربوطه

اقدامات لازم جهت صدور پروانه کارگزاری رسمی بیمه (حقیقی – حقوقی)