پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز جهت فعالیت اکچوئران رسمی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/8tVMGu
نام دستگاه اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان اکچوئران رسمی بیمه
مدارک لازم سابقه کار مفید بیمه ای ، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون بیمه مصوب مجلس شورای ملی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گریقانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملیمصوبات شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 78 (اکچوئر رسمی بیمه ) شورای عالی در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری
هزینه خدمت 300,000
شماره حساب (های) بانکی 0109999999009
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) - پست الکترونیک - پیام کوتاهغیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت مدرک

این فرآیند با هدف صدور مجوز برای متقاضیان اکچوئران رسمی بیمه می باشد.خروجی این فرآیند به صورت صدور پروانه رسمی براساس آیین نامه مربوطه (شماره 78 )می باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد.فرآیند صدور پروانه فوق الذکر با توجه به مفاد آیین نامه مربوطه شامل مراحل زیر می‏باشد:1- فراخوان برگزاری و بررسی مدارک متقاضیان آزمون اکچوئران رسمی بیمه (در اجرای آیین نامه شماره 78) که اطلاع رسانی از طریق بعضی روزنامه های کثیرالانتشار و سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.2- برگزاری آزمون کتبی اکچوئران رسمی پس از بررسی مدارک و تأیید نهایی مدارک و ارسال لیست نهایی به مراکز تأیید شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری آزمون های کتبی از جمله صدور کارت ، تهیه سؤالات مربوطه ، تکثیر سؤال و ... 3- برگزاری آزمون شفاهی اکچوئران رسمی برای متقاضیان واجد شرایط 4- بازدید اولیه از دفاتر مؤسسات اکچوئران رسمی بیمه5- بررسی ترکیب سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات اکچوئران رسمی بیمه6- بررسی و تأیید اساسنامه مؤسسات اکچوئران رسمی بیمه 7- اخذ مدارک و صدور پروانه و معرفی اکچوئران به شرکت های بیمه و واحدهای مربوطه

اقدامات لازم جهت صدور پروانه اکچوئران رسمی بیمه