پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز جهت فعالیت ارزیابان خسارت بیمه -حقیقی – حقوقی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/8tVMGu
نام دستگاه اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان ارزیابان خسارت بیمه
مدارک لازم سابقه کار مفید در ارزیابی و کارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا ، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی
قوانین و مقررات بالادستی قانون بیمه مصوب مجلس شورای ملی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گریقانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملیمصوبات شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 85 (ارزیابی خسارت بیمه) شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی
هزینه خدمت 300,000
شماره حساب (های) بانکی 0109999999009
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)الکترونیکی - پست الکترونیکالکترونیکی - پیام کوتاهغیر الکترونیکی

این فرآیند با هدف صدور مجوز برای متقاضیان ارزیابی خسارت بیمه می باشد.خروجی این فرآیند به صورت صدور پروانه رسمی براساس آیین نامه مربوطه ( شماره 85 )می باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد.فرآیند صدور پروانه فوق الذکر با توجه به مفاد آیین نامه مربوطه شامل مراحل زیر می‏باشد:1- فراخوان برگزاری و بررسی مدارک متقاضیان آزمون ارزیابی خسارت بیمه (در اجرای آیین نامه شماره 85) که اطلاع رسانی از طریق بعضی روزنامه های کثیرالانتشار و سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.2- برگزاری آزمون های کتبی ارزیابان خسارت بیمه پس از بررسی مدارک و تأیید نهایی مدارک و ارسال لیست نهایی به مراکز تأیید شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری آزمون های کتبی از جمله صدور کارت ، تهیه سؤالات مربوطه ، تکثیر سؤال و ... 3- برگزاری آزمون های شفاهی ارزیابان خسارت بیمه برای متقاضیان واجد شرایط 4- مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی ارزیابان خسارت بیمه5- بازدید اولیه از دفاتر مؤسسات و شرکتهای حقوقی ارزیابان خسارت بیمه6- بررسی ترکیب سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات و شرکت های ارزیابی خسارت بیمه (برای متقاضیان حقوقی)7- بررسی و تأیید اساسنامه مؤسسات و شرکت های ارزیابی خسارت (برای متقاضیان حقوقی)8- اخذ مدارک و صدور پروانه و معرفی ارزیابان خسارت بیمه به واحدهای مربوطه

اقدامات لازم جهت صدور پروانه ارزیابان خسارت بیمه ای (حقیقی - حقوقی)